Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81

Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81

Sv. Štefana 81
94303 Štúrovo
IČO: 891908

Informácie o inštitúcii Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Sv. Štefana 81

Pohľad do histórie školy

 

     Štyridsať rokov je doba, počas ktorej je dospelý človek plný energie, na vrchole tvorivých síl. V prípade inštitúcie, akou je aj škola, sa počítanie času vymyká ľudským kritériám- škola si žije vlastným životom. Ovplyvňuje ho momentálny politický i hospodársky život krajiny, práve prebiehajúce reformy v rezorte, generačné zmeny na pozíciách pedagogických zamestnancov, ich kvalifikačná štruktúra, zmeny v žiackych kolektívoch a veľa iných faktorov.

     Preto bude náš pohľad do histórie školy, ktorá oslávila 40. výročie svojho vzniku zameraný len na najdôležitejšie momenty z jej života.

     Škola začala svoju históriu písať prvého septembra 1967. Prvým vedúcim Odborného učilišťa JCP Štúrovo bol Anton Galko. V nedokončených priestoroch začalo študovať prvých 92 učňov, v štyroch učebných odboroch. Fungovať začal aj internát.

     Už v nasledujúcom školskom roku 1968/1969 bola výstavba ukončená, dohotoviť bolo potrebné iba športový areál.

     Po odchode Antona Galka do materského podniku sa v roku 1971 ujíma funkcie vedúceho OU JCP Vojtech Srnka.

     Prvého augusta 1973 nastupuje do funkcie OU JCP Ing. František Benefi.

     V školskom roku 1978/1979 sa mení zriaďovateľ školy, stáva sa ním GR VHJ Slovcepa Banská Bystrica a názov školy na Stredné odborné učilište papierenské Štúrovo.

     K ďalšej zmene vo vedení školy dochádza v roku 1981, kedy sa riaditeľom SOUP Štúrovo stáva Ing. Ondrej Mokoš.

     V ďalších školských rokoch sa priebežne mení štruktúra učebných i študijných odborov, čo vyústilo do potreby požiadať o zmenu názvu školy v roku 1990 na Stredné odborné učilište Štúrovo.

     Zároveň sa zriaďovateľom školy stáva Školská správa Bratislava VII.

     Od prvého januára 1991 získava škola právnu subjektivitu a ďalším zriaďovateľom školy je Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SR.

     Po oficiálnych žiadostiach a vydaním zriaďovacej listiny vzniká v priestoroch Domova mládeže SOU prvá trieda Dievčenskej odbornej školy v Štúrove (1.9. 1991) s tridsiatimi tromi študentkami.

     V roku 1992 dochádza vo vedení školy ku zmene. Riaditeľom školy sa stal Ing. František Valko, ktorý je vo funkcii doteraz. Ešte v tom istom roku je zriaďovateľom SOU Štúrovo Ministerstvo hospodárstva SR.

     V nasledujúcich rokoch dochádza k zmene zriaďovateľa školy ešte dvakrát. 1.6.2001, je ním Krajský úrad v Nitre a od 1.6.2002 Nitriansky samosprávny kraj.

     V roku 2003 dochádza k zlúčeniu SOU a DOŠ a vzniká tak Združená stredná škola Štúrovo.

     Za 40 rokov školu úspešne ukončilo 4622 absolventov, z toho 2856 záverečnou skúškou a 1766 maturitnou skúškou.

    

Štvorročné študijné odbory

         

2697 4  mechanik elektrotechnik

 

V tomto študijnom odbore pripravujeme od­borníkov pre oblasť elektroniky a automatizačnej techniky. Absolventi sa uplatnia všade tam, kde sa vyžadujú vedomosti z elektroniky, automatizácie a výpočtovej techniky vo všetkýchpriemyselných podnikoch na úseku údržby, opráv a modernizácie strojov a zariadení.

 

 

6442 4 obchodný pracovník

 

2413 4  mechanik strojov a zariadení

 

 

 

Trojročné učebné odbory 2683 2 elektromechanik 02 stroje a zariadenia

 

2433 2 obrábač kovov

 

2683 2 elektromechanik 02 stroje a zariadenia

 

3684 2 strechár 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 Ing.František Valko - riaditeľ

Email školy: skola@soupst.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit